Giấy ủy quyền được sử dụng trong rất nhiều trường hợp, cụ thể là khi người có nhu cầu cần phải thực hiện thủ tục hành chính nào đó mà không thể tự mình thực hiện thì ủy quyền cho người khác làm thay. Vậy, mẫu giấy ủy quyền 2022 là gì, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Thế nào là uỷ quyền?

Ủy quyền là căn cứ để làm hình thành phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời nó cũng sẽ là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận đầy đủ các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền đem đến và mang lại.

Thế nào là ủy quyền

Thế nào là ủy quyền

Đầu tiên, phải khẳng định rõ ràng là uỷ quyền không phải là một dạng giao nhiệm vụ hay giao việc. Uỷ quyền được hiểu là tổ chức/cá nhân cho phép tổ chức/cá nhân khác có quyền đại diện cho người đó thực hiện và quyết định một hành động mang tính pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với những việc cho phép/uỷ quyền đó.

Mẫu giấy uỷ quyền cập nhật mới nhất năm 2022

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

  1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

  1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

(Ký, đóng dấu xác nhận)

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp, tổ chức khi ủy quyền chỉ cần phải thay đổi các nội dung của bên ủy quyền và các nội dung trong giấy ủy quyền là có thể sử dụng được mẫu này.

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Cách viết Giấy ủy quyền chi tiết

Cách viết Giấy ủy quyền cũng giống và tương tự các loại đơn từ và giấy tờ khác, biểu mẫu này cũng được trình bày và sắp xếp trang trọng, bao gồm các thành phần chi tiết như nội dung trình bày, quốc hiệu, tên loại giấy tờ. Bạn hãy đọc kỹ những nội dung về cách ghi Giấy ủy quyền sau đây để tránh nhầm lẫn, sai sót khi biên soạn giấy tờ.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

Bên ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Bên nhận ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Nội dung ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày …..

– Nên thỏa thuận và thương thảo rõ ràng về Nội dung, phạm vi ủy quyền;

– Nên có quy định cụ thể chi tiết về thời hạn ủy quyền 

– Khi làm xong văn bản tài liệu bạn phải làm ít nhất là 03 bản, đồng thời 2 bên phải đến UBND cấp xã hoặc văn Phòng Công chứng để chứng thực, xác thực chữ ký ủy quyền. Trong trường hợp này, cán bộ tư pháp, văn phòng chức năng xã phường đóng vai trò là người chứng nhận, chứng kiến/người làm chứng xác nhận việc các bên có thực hiện đầy đủ năng lực dân sự và tự nguyện tham gia hành động hay quan hệ ủy quyền.

– Trong một số giao dịch mua bán không yêu cầu bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan nhà nước thì có thể nhờ hoặc yêu cầu bên thứ 3 không liên quan đến lợi ích và quyền trong hoạt động ủy quyền ký xác nhận làm chứng với vai trò là người làm chứng. Hoặc nếu không có người thứ 3 làm chứng, không muốn có người làm chứng thì có thể bỏ nội dung này trong trường hợp này nếu tòa án vẫn chấp thuận nếu phát sinh mâu thuẫn hay tranh chấp về sau và hai bên tự nguyện thương thảo và thỏa thuận các nội dung không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Sau này, nếu 2 bên có xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp thì Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này mà giải quyết.

Một số điều cần lưu ý khi viết giấy ủy quyền

Người lập mẫu giấy ủy quyền cần chú ý những điều sau đây:

  • Thông tin về hai bên phải được thông tin ghi chú rõ ràng và chính xác bởi chúng chính là cơ sở, sở cứ để người được ủy quyền sẽ phải thực hiện nghĩa vụ và quyền của họ.
  • Thời gian thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của người được ủy quyền cũng phải được nêu rõ kĩ lưỡng để tránh trường hợp người đó lạm quyền cho những mục đích nhu cầu không chính đáng.
  • Nội dung của giấy ủy quyền cũng cần được liệt kê chi tiết rõ ràng để người được ủy quyền không thể sử dụng nó để làm việc khác.
  • Phần trách nhiệm nên được cả 2 bên bàn bạc kỹ lưỡng và thỏa thuận rõ ràng để tránh xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn về sau.

Các trường hợp không được ủy quyền

Pháp luật hiện nay có quy định một số trường hợp không được thực hiện hành vi ủy quyền mà bắt buộc chính tổ chức hay cá nhân đó phải tự mình thực hiện. Cụ thể là:

– Đăng ký ly hôn hoặc kết hôn

– Gửi tiền tiết kiệm, quỹ tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng

– Lập di chúc

– Cấp Phiếu lý lịch

Liệu giấy ủy quyền có cần công chứng?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn LCC 2006 quy định về công chứng HĐ ủy quyền, theo đó:

  • Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa là nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền chuyển mục đích sở hữu, quyền sử dụng BĐS phải được lập thành HĐ ủy quyền. Khi công chứng các HĐ ủy quyền liên quan đến BĐS, công chứng viên có trách nhiệm và nhiệm vụ phải kiểm tra kỹ hồ sơ và giải thích rõ nghĩa vụ và quyền của các bên và hậu quả đầy đủ pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.
  • Trong trường hợp bên được ủy quyền và bên ủy quyền không thể cùng nhau đến một tổ chức hành nghề thực hiện việc công chứng thì bên ủy quyền sẽ yêu cầu tổ chức hành nghề nhiệm vụ công chứng nơi cư trú của họ công chứng HĐ ủy quyền; bên được ủy quyền sẽ yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi 2 bên cư trú công chứng tiếp vào bản gốc HĐ ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng HĐ ủy quyền.”

Như vậy, theo quy định trên, HĐ ủy quyền liên quan đến BĐS phải được công chứng tại cơ quan chức năng công chứng có thẩm quyền.

Lời kết! Thông qua bài viết này của novacity.com.vn, quý khách hàng có thể nắm được thông tin cơ bản về Mẫu giấy ủy quyền cùng với cách viết giấy ủy quyền. Để hiểu rõ được đầy đủ thông tin, từ đó dễ dàng thực hiện việc ủy quyền mua bán BĐS. Hy vọng bài viết này mang đến thông tin bổ ích cho bạn. 

5/5 - (1 bình chọn)
08 9889 8688
Đăng ký nhận thông tin Đăng ký nhận bảng giá