Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng đối với tất cả mọi gia đình. Bởi đây là loại giấy tờ chứng minh cho một tài sản lớn và để có thể chắc chắn sử dụng đất thì bắt buộc phải có. Tuy nhiên, thủ tục làm sổ đỏ không hề đơn giản. Chính vì vậy mà không phải bất kỳ ai cũng có thể tự mình làm điều này. Một trong những biện pháp được nhiều người lựa chọn đó là ủy quyền làm sổ đỏ. Lúc này mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ là thứ bạn cần tìm kiếm. 

Hãy cùng chúng tôi cập nhật mẫu giấy ủy quyền sổ đỏ và các bước thực hiện ủy quyền mới nhất 2021 nhé!

Thế nào là mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ?

Theo như quy định tại văn bản Khoản 1 điều 138 BLDS năm 2015 thì các pháp nhân, cá nhân có thể thực hiện ủy quyền cho một pháp nhân hoặc cá nhân khác thực hiện giao dịch và xác lập dân sự  làm thủ tục có liên quan đến việc xin và cấp sổ đỏ. 

Giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Ủy quyền cần phải có sự đồng ý và thỏa thuận giữa các bên. Bên được ủy quyền phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ toàn bộ các công việc dựa trên nhân danh bên ủy quyền. Ngược lại, bên ủy quyền sẽ phải phải trả đầy đủ thù lao như đã được thỏa thuận.

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ mới nhất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm .., tại …………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

– Ông: (1) …………………………..      Sinh năm:………..                                   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………….. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

– Cùng vợ là bà:  …………………………..      Sinh năm:………….                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………………………. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/bà:  …………………………..        Sinh năm:………..                                   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Căn cứ ủy quyền (2) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà ………………….…. có số CMND/CCCD/Hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

– Ông/bà …………… được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi (3) …………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

– Trong phạm vi uỷ quyền, ông/bà ………. được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, được đóng các loại thuế, phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này (4)…… thù lao.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông ………………… nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

Giấy ủy quyền này được lập thành …. Bản chính, mỗi bên giữ …bản chính.

Người ủy quyền 

 (ký, ghi rõ họ tên)  

Ghi chú:

(1) Ghi rõ thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền gồm: Họ và tên, năm sinh, số CMND/hộ chiếu/CCCD, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp kèm địa chỉ liên hệ.

(2) Những căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung của công việc được đề cập đến trong giấy ủy quyền.

(3) Mục này ghi rõ nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.

(4) Nếu Giấy ủy quyền có thù lao thì ghi rõ số tiền thù lao. 

 

Các bước thực hiện ủy quyền làm sổ đỏ

Các bước đầy đủ thực hiện làm ủy quyền để xin cấp sổ đỏ như sau:

Bước 1: Cả hai bên cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ hồ sơ cũng như giấy tờ có liên quan để thực hiện việc ủy quyền làm sổ đỏ gồm:

  • Mẫu giấy ủy quyền để làm sổ đỏ
  • Giấy tờ chứng thực, xác nhận cá nhân của người ủy quyền và người được ủy quyền
  • SKH của cả hai bên
  • Sổ đỏ hoặc sổ hồng
  • Bản sao giấy tờ khác khác có liên quan. 

Bước 2: Hai bên cùng tiến hành ký kết giấy ủy quyền để làm sổ đỏ sau đó tiến hành công chứng tại Văn phòng công chứng.

Bước 3: Bên ủy quyền nộp đầy đủ lệ phí và bên được ủy quyền nhận giấy ủy quyền làm sổ đỏ.

Các loại giấy ủy quyền để làm sổ đỏ sẽ được bên công chứng làm thành 2 bản và mỗi bên giữ 01 bản. Hai bên phải đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật sau này theo những gì đã cam kết.

Điều kiện để được ủy quyền làm sổ đỏ

Việc ủy quyền này phải được các bên tiến hành lập thành mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ và có đầy đủ công chứng chứng thực của cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền. Văn bản ủy quyền sẽ tồn tại và duy trì như kiểu một HĐ ủy quyền với sự đồng ý và thỏa thuận của các bên có liên quan. Và bên được ủy quyền sẽ phải đẩm bảo thực hiện đầy đủ các công việc đã được ghi lại nhân dân của bên ủy quyền. 

Theo quy định của BLDS năm 2015 thì những người được ủy quyền phải cam kết đảm bảo có đầy đủ năng lực, khả năng hành vi dân sự. Có nghĩa là phải đủ 18 tuổi trở lên. Hoàn toàn không mắc phải các bệnh có ảnh hưởng đến khả năng cũng như nhận thức điều khiển hành vi dân sự của bản thân. 

Điều kiện làm giấy ủy quyền sổ đỏ

Điều kiện làm giấy ủy quyền sổ đỏ

Các trường hợp không được ủy quyền

Pháp luật hiện nay quy định một số trường hợp không được ủy quyền mà bắt buộc chính cá nhân, tổ chức đó phải tự mình thực hiện. Cụ thể là:

– Đăng ký ly hôn và kết hôn

– Gửi tiền tiết kiệm tại các đơn vị và tổ chức tín dụng

– Lập di chúc 

– Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Những chú ý khác về giấy ủy quyền

Ngoài những thông tin ở trên, khi thực hiện việc tạo lập giấy ủy quyền, mọi người cần phải chú ý những điểm sau đây:

– Phạm vi ủy quyền: Phần này thể hiện cụ thể các công việc các nhiệm vụ cần ủy quyền. Có thể là ủy quyền nộp thuế cá nhân, ủy quyền lấy bằng tốt nghiệp đại học. Khi được ủy quyền thì người nhận ủy quyền sẽ được ký tên, đại diện, nhân danh vào tất cả các loại giấy tờ văn bản liên quan, nộp các loại thuế, phí liên quan công việc ủy quyền…

– Thời hạn ủy quyền: Có thể nêu rõ thời gian ủy quyền trong vòng bao lâu, có thể ghi đến khi hoàn thành xong công việc…

– Các thông tin bên trong giấy ủy quyền: Bởi tính chất quan trọng của giấy ủy quyền là những sự việc và công việc đơn giản nên bên ủy quyền có thể là hai vợ chồng hoặc cá nhân.

Do đó, giấy ủy quyền cần đảm bảo có đầy đủ chữ ký và thông tin về nhân thân như: Họ và tên, CMND/CCCD, năm sinh, địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, SĐT …

Chú ý khi làm ủy quyền làm sổ đỏ

Chú ý khi làm ủy quyền làm sổ đỏ

– Căn cứ ủy quyền:  về bản chất Trong Giấy ủy quyền có thể có căn cứ hoặc cũng có thể không. Nếu có căn cứ thì thường sẽ là các thông tin hay các liên quan đến nội dung công việc ủy quyền:

+ Nếu ủy quyền làm sổ đỏ thì cần có căn cứ sổ đỏ hoặc sổ hồng

+ Nếu ủy quyền tham gia phiên tòa phiên hội trần thì cần có Giấy triệu tập của Tòa án…

Lời kết! Thông qua bài viết này của novacity.com.vn, quý khách hàng có thể nắm được thông tin cơ bản về Mẫu giấy ủy quyền đất cùng với cách viết giấy ủy quyền. Để hiểu rõ được đầy đủ thông tin, từ đó dễ dàng thực hiện việc ủy quyền mua bán BĐS. Hy vọng bài viết này mang đến thông tin bổ ích cho bạn. 

5/5 - (1 bình chọn)
08 9889 8688
Đăng ký nhận thông tin Đăng ký nhận bảng giá