Trong cuộc sống sẽ có nhiều thời điểm bạn cần sử dụng đến mẫu giấy ủy quyền mua bán đất, có thể ủy quyền cho con cái hay đồng nghiệp,..vv. Trong quá trình làm bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn và rủi ro trong việc chuẩn bị giấy tờ pháp lý và viết giấy ủy quyền? Cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để khám phá những thông tin hữu ích nhé!

Thế nào là giấy ủy quyền mua bán đất

Giấy ủy quyền là văn bản giấy tờ pháp lý rất quan trọng ghi nhận và xác định việc người ủy quyền chỉ định cho người đại diện thay thế mình giải quyết các công việc theo đúng các điều mục được quy định trong văn bản. Lập giấy ủy quyền có 2 trường hợp là ủy quyền đơn phương và ủy quyền có sự tham gia đầy đủ của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Ủy quyền mua bán nhà đất

Ủy quyền mua bán nhà đất

Ủy quyền có vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động mua bán giao dịch hay tố tụng. Ủy quyền được biểu hiện dưới nhiều dạng và hình thức như thông qua văn bản, hành vi hay lời nói. Hiện nay để đảm bảo chấp hành đầy đủ về mặt pháp luật, thể hiện rõ ràng những quy định xác nhận về quyền và nghĩa vụ giữa các bên người ta hay dùng văn bản giấy tờ để phòng ngừa những trường hợp xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn.

Mẫu giấy ủy quyền mua bán đất mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN BÁN ĐẤT

……., ngày… tháng…năm 20…

BÊN A (BÊN ỦY QUYỀN):

Họ và tên: …………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND hoặc số CCCD: ………………….

Ngày cấp: ……………….

Nơi cấp: …………………………….

Số Hộ chiếu: …………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

BÊN B (BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN):

Họ và tên: ……………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND hoặc số CCCD: ………………….

Ngày cấp: ……………….

Nơi cấp: …………………………….

Số Hộ chiếu: …………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Phạm vi ủy quyền

Bên A có thử đất số …. trong tờ bản đồ số…..

Tại địa chỉ: phường/xã: ………………………… quận/ huyện: ……………………….. tỉnh/ thành phố …………………………

Nay bên A muốn ủy quyền cho bên B ký kết và làm thủ tục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như tài sản trên đất cho bên B toàn quyền quyết định mục đích mua, bán, cho tặng hoặc thừa kế

Thời gian ủy quyền

Mọi mục đích sử dụng được ủy quyền trên tư cách đại diện bên A có thời hạn từ …………… ngày:…………..…… cho đến ngày:………………

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Quyền và nghĩa vụ của Bên A

–   Bên A có trách nhiệm phải giao lại cho bên B bản chính các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất số …….. tại địa chỉ ………………………………………………………….. do ……………… cấp ngày …………..

–   Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ, tài liệu để Bên B thực hiện các công việc đã ủy quyền

–   Bên A có quyền giám sát Bên B thực hiện nghĩa vụ đã nêu trong nội dung ủy quyền

–   Bên A phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã giao cho Bên B thực hiện

Quyền và nghĩa vụ của Bên B

–   Bên B có trách nhiệm thực hiện những nội dung mà Bên A đã ủy quyền.

–   Bên B có trách nhiệm báo cáo cho Bên A về tiến độ thực hiện cũng như kết quả sau khi hoàn thành công việc đã ủy quyền

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Bên A và Bên B cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin trên giấy ủy quyền

– Khi có tranh chấp và xung đột phát sinh, Bên A và Bên B sẽ tự giải quyết với nhau

Giấy ủy quyền gồm ……. bản, được thành lập vào ……… ngày ……tháng….. năm…… Mỗi bên giữ ….. bản

        BÊN A                                                                           BÊN B

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 Trên đây là những thông tin mà tôi tư vấn đến bạn về mẫu giấy vợ ủy quyền cho chồng bán đất. Để đảm bảo sự minh bạch, hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền nên có những thỏa thuận cụ thể để tránh những tranh chấp không đáng có sảy ra. 

Rủi ro khi mua bán đất thông qua giấy ủy quyền

Có những người không muốn hay trốn tránh việc phải nộp thuế hay phí đất đai và muốn thủ tục được nhanh chóng, không phải mất thời gian để làm thủ tục sang tên nên đã mua nhà đất bằng những hợp đồng ủy quyền thay vì HĐ chuyển nhượng mua bán như thông thường với nhu cầu sẽ bán lại nhà đất cho người thứ ba;

Việc làm này hết sức rủi ro: Đối với người thực hiện giao dịch hay mua bán đất qua HĐ ủy quyền thì cần phải liên hệ trực tiếp bên bán và bằng chứng cũng như các chứng cứ để xác nhận chính thức thông qua văn bản, email, điện thoại để công chứng uỷ quyền giao dịch mua bán đất và đề nghị thực hiện chuyển tiền trực tiếp cho chủ sở hữu, đây là cách để kiểm tra xem hành động việc ủy quyền có thật hay không. 

Rủi ro khi thực hiện ủy quyền mua bán nhà đất

Rủi ro khi thực hiện ủy quyền mua bán nhà đất

Một số trường hợp pháp lý đặc biệt về ủy quyền:

 • Cha mẹ là người đại diện hiển nhiên đối với những người con chưa thành niên.
 • Người có độ tuổi từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền;
 • Vợ chồng cũng có thể xác lập và thực hiện giấy ủy quyền để định đoạt tài sản chu

Điều kiện sử dụng mẫu giấy ủy quyền mua bán đất

Muốn ủy quyền mua bán đất bạn cần đủ các điều kiện, các trường hợp làm hợp đồng ủy quyền công chứng mua bán đất bao gồm:

 • Vợ chồng ủy quyền cho nhau để định đoạt tài sản chung.
 • Người bán nhà đất không có nhiều kinh nghiệm và không rõ quá trình làm thủ tục chuyển nhượng như làm hợp đồng đặt cọc và chuyển nhượng, hình thức thanh toán tiền, chuyển khoản, thực hiện tại ngân hàng, nghĩa vụ sang tên, thuế, kê hồ sơ đăng ký biến động,…
 • Người bán nhà đất không thể về nước do ở nước ngoài hoặc tốn nhiều chi phí để đi về.
 • Người bán nhà đất sức khỏe không tốt nên không thể trực tiếp mua bán đất (chưa mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình).

Lưu ý khi ủy quyền bán nhà đất

 • Đơn phương chấm dứt ủy quyền.

Căn cứ Điều 569 BLDS 2015, việc đơn phương chấm dứt thực hiện HĐ ủy quyền sẽ được thực hiện như sau:

+ Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền chủ động đơn phương chấm dứt thực HĐ đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả đầy đủ thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã làm được hay đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chủ động chấm dứt thực hiện HĐ bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một khoảng thời gian nhất định.

+ Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền chủ động đơn phương chấm dứt thực hiện HĐ bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết trước một khoảng thời gian hợp lý..

 • Tên hợp đồng.

+ Nếu chỉ có đất thì ghi là HĐ ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

+ Nếu chỉ có nhà ở thì ghi là HĐ ủy quyền bán nhà ở.

Mua bán ủy quyền đất đai

Mua bán ủy quyền đất đai

 • Giấy tờ mà bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ cho bên được ủy quyền.

Ngoài các Giấy chứng nhận thì để thực hiện đầy đủ thủ tục công chứng HĐ chuyển nhượng thì bên ủy quyền phải cung cấp cho bên được ủy quyền đầy đủ giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 • Hợp đồng ủy quyền sẽ không bắt buộc phải công chứng.

BLDS 2015 và LCC 2014 không có quy định bắt buộc HĐ phải công chứng nhưng để bảo đảm lợi ích và quyền hợp pháp của các bên và tránh xảy ra mâu thuẫn cũng như tranh chấp nên công chứng hợp đồng ủy quyền.

Lời kết! Thông qua bài viết này của novacity.com.vn, quý khách hàng có thể nắm được thông tin cơ bản về Mẫu giấy ủy quyền mua bán đất cùng với những rủi ro gặp phải. Để hiểu rõ được đầy đủ thông tin, từ đó dễ dàng thực hiện việc ủy quyền mua bán BĐS. Hy vọng bài viết này mang đến thông tin bổ ích cho bạn. 

5/5 - (1 bình chọn)
08 9889 8688
Đăng ký nhận thông tin Đăng ký nhận bảng giá