Quy hoạch phân khu là gì? Hoạt động có vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển đất nước? Điểm khác biệt giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng ra sao? Những nhiệm vụ của quy hoạch phân khu ra sao? Tất cả thắc mắc trên sẽ được giải đáp ngay trong bài viết sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi! 

Thế nào là quy hoạch phân khu?

Trong quá trình quản lý xã hội và kinh tế để đảm bảo và mang lại những lợi ích bền vững của cộng đồng, cần áp phải dụng quy hoạch phân phu một cách nghiêm chỉnh và hợp lý. Nó sẽ giúp kiểm soát quản lý việc “đô thị hóa”, tránh sử dụng đất đai bừa bãi để lại những hậu quả ảnh hưởng nặng nề trong tương lai.

Quy hoạch phân khu là việc xác định và phân bổ mục đích sử dụng đất đô thị. Từ đó, cụ thể hóa hiện trạng và nội dung quy hoạch chung của địa phương. 

Quy hoạch phân khu

Quy hoạch phân khu

Quy hoạch sẽ bao gồm: quy hoạch các công trình hạ tầng xã hội, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật,  khu đất.

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu

Bên cạnh về khái niệm quy hoạch phân khu là gì chúng ta cũng cần phải nắm được 4 nhiệm vụ chính của loại hình quy hoạch này:

  • Xác định tính chất, diện tích và phạm vi ranh giới của khu vực được quy hoạch;
  • Xác định chỉ tiêu theo kế hoạch dự kiến về việc hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, dân số, cũng như hạ tầng xã hội;
  • Đảm bảo đúng các nguyên tắc và yêu cầu về việc phân chia các khu chức năng. Việc phân khu phải phù hợp và tương thích với các đầu mối hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc;
  • Đánh giá môi trường không gian chiến lược.

Đồ án quy hoạch là cơ sở để xác định dự án đầu tư

Đồ án quy hoạch được tiến hành và thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu và mục đích kinh tế. Cụ thể là việc tìm kiếm và phân tích lợi nhuận thông qua hình thức BĐS. Do vậy, CĐT có xu hướng tự động hóa để thay đổi bản chất quy hoạch hoặc thay đổi chức năng dự án. Từ những tác động và ảnh hưởng xấu có thể phá vỡ khối kiến trúc cảnh quan tổng thể được cơ quan chức năng Nhà nước phê duyệt từ trước.

Quy hoạch phân khu khu đô thị

Quy hoạch phân khu khu đô thị

Quy hoạch được chia thành các loại đồ án: quy hoạch thị trấn, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hay quy hoạch thành phố trực thuộc trung ương. Khi nói đồ án xây dựng trở thành cơ sở để các NĐT lựa chọn khu vực phát triển kinh tế.

Trên thực tế, đồ án quy hoạch chung hiện nay chủ yếu đề cập và nhắc đến các yếu tố về định hướng khu vực. Thường xuyên chịu tác động bởi sự khác thường và thay đổi chủ quan hoặc khách quan. Khả năng dự báo và phán đoán còn hạn chế dẫn đến quy trình tiến trình đổi mới với tầm nhìn hạn hẹp và còn rất chậm trễ. Điều này có thể tác động và ảnh hưởng đến đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch theo hình thức chi tiết. 

Địa phương cần xác định rõ ràng quy mô dân số, động lực và  mục tiêu. Nghiên cứu chỉ số về nguồn lực thực hiện, kế hoạch ưu tiên đầu tư, đánh giá môi trường chiến lược, tổ chức không gian quản lý đô thị và hạ tầng, đất đai. 

Nội dung quy hoạch phân khu

Quy hoạch xây dựng các khu vực chức năng đặc thù sẽ bao gồm quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chung xây dựng.

Quy hoạch xây dựng theo các phân khu chức năng đặc thù là việc tổ chức sắp xếp các không gian kiến trúc cảnh quan, hay các hạ tầng xã hội, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi một khu chức năng đặc thù.

Quy hoạch là công cụ giúp các các tổ chức cá nhân hay các nhà lãnh đạo trong xã hội, các công dân và doanh nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao chất lượng sống của con người.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng

  • Thứ nhất, nội dung của những đồ án quy hoạch xây dựng các khu tính năng và chức năng đặc thù bao gồm việc thẩm tra và xác định chức năng sử dụng cho từng đánh giá môi trường chiến lược, bố trí sắp xếp mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các tuyến đường phố phù hợp với các giai đoạn thúc đẩy và phát triển của toàn khu chức năng đặc thù, bố trí sắp xếp hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng, khu đất, nguyên tắc sắp xếp và tổ chức không gian, kiến trúc không gian cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch, sử dụng đất, chỉ tiêu về dân số.
  • Thứ hai, bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu của các công trình xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000.
  • Thứ ba, Thời hạn quy hoạch cho quy hoạch phân khu xây dựng khu tính năng và chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở dựa trên thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu phát triển và quản lý của khu chức năng đặc thù.
  • Thứ tư, đồ án quy hoạch xây dựng những khu vực địa điểm chức năng đặc thù được phê duyệt là cơ sở, sở cứ để xác định các dự án đầu tư xây dựng hay công trình trong khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bản vẽ đồ án QHPK

Bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng dự án sẽ được thể hiện theo tỉ lệ 1/2000 hoặc 1/5000.

Thời hạn quy định QHPK

Thời gian xử lý và quyết định các vấn đề quy hoạch phân khu do chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương xác định căn cứ vào yêu cầu về phát triển và quản lý đô thị của địa phương.

Lời kết! Thông qua bài viết này của novacity.com.vn, quý khách hàng có thể nắm được thông tin cơ bản về quy hoạch phân khu. Để hiểu rõ được đầy đủ thông tin, từ đó dễ dàng thực hiện việc mua bán BĐS. Hy vọng bài viết này mang đến thông tin bổ ích cho bạn. 

Đánh giá bài viết
08 9889 8688
Đăng ký nhận thông tin Đăng ký nhận bảng giá